5 způsobů jak modernizovat logistiku

Logistický průmysl udržuje svět v chodu. Jen v Evropě se hodnota přeprav na silnicích odhaduje na 400 miliard EUR, a číla stále rychle rostou. Samotné odvětví se však příliš nezměnilo, a to navzdory rychlému šíření internetu, mobilů a jiných technologií, v posledních deseti letech. Namísto masivního rozvoje technologického propojování převládá telefonování. V Shipviu jsme se toto rozhodli změnit.

sklad

Proč a jak by se měl logistický průmysl digitalizovat?

V rámci progresivního růstu logistiky roste též požadavek po zjednodušování a zefektivnění samotné logistiky. Složitost celého dodavatelského řetězce, kdy je potřeba zadat objednávku ručně, odeslat ji e-mailem či faxem nebo ji dokonce učinit telefonicky je velmi neefektivní a pomalá. Je potřeba učinit několik složitých a zdlouhavých kroků než je objednávka expedována a dostane se k zákazníkovi. Ale co kdyby se to vše dalo obejít a zjednodušit? Kombinace znalostí současné logistiky a softwarového řešení má potenciál rozbít stávající zpomalené procesy práce a staré struktury. Teprve pak bude moci být zaručena transparentnost cen, kvalita a rychlost. Zde jsou body, které by se měli realizovat pro modernizaci dnešního logistického světa:

1 – Integrace skladu a logistikých aktivit

Objednávky a koordinační postupy (kompletace objednávky, balení, odeslání) by měli být prováděny pomocí rozhraní API nebo online. Odstraněním zbytečných byrokratických úkolů se vytvoří volné zdroje ve skladu. Tomuto směru se, ale v Shipviu nevěnujeme.

2 – Optimalizace plánování dopravy

Dopravní, povětrnostní a silniční podmínky vedou k výrazným odchylkám celkové doby transportu zakázky, ale díky aktivnímu zapojení všech dostupných dat už dnes software umožňuje naplánovat trasu tak, aby již nedocházelo ke zpožděním, a to i s maximání eliminací dopravních kalamit na silnicích. Díky průběžné aktualizaci trasy přímo v reálném čase se lze vyhnout jakýmkoliv překážkám. A právě proto v Shipviu využíváme GPS tracking a v budoucnu plánujeme efektivnější trasovaní, podle dat a nákladů.

3 – Získávání cenových nabídek.

Díky okamžitému získání cenové nabídky pomocí sofftwaru se vytváří naprostá transparentnost v ceně a kvalitě. To vyhovuje jak dopravcům, kteří nebudou jezdit pod náklady, tak pro odesilatele, kteří získají správnou cenu v daný moment. Odpadá tak časově náročné porovnávání alternativ zejména v případě, že dojde k vyčerpání kapacity nasmlouvaného dopravce.

V Shipviu neustále vyvíjíme vlastní algoritmus, který stanovuje zcela optimální cenu dopravy na základě různorodých parametrů a dokážeme tak rychle nabídnout cenu, kterou akceptuje jak zasílatel tak dopravce.

4 – Přístup k silným spedičním partnerům.

Každý den přináší nové úkoly, které mají odlišné požadavky na velikost vozidla, jeho vybavení a flexibilnost řidiče. Přímé napojení na rozsáhlou spediční sít zaručuje správného partnera v každé situaci.

V Shipviu dokážeme díky partnerství s množstvím kvalitních dopravců zajistit maximální spokojenost odesilatele i v případě speciálních požadavků.

5 – Optimalizace procesů na základě dat.

S každou další úspěšně realizovanou dopravou jsme v Shipvio chytřejší. Každý problém, kterému musíme čelit nás posouvá dál a otevírá nám nové možnosti řešení potíží. Při každém transportu se nám dostává stovek datových bodů jako zpětné vazby a vždy tak máme možnost cokoliv zefektivnit. Systematické shromažďování a analýza veškerých informací snižuje nepříjemné prostoje, prázdné kamiony na silnících. 

Shipvio staví budoucnost logistiky

V Shipviu jsme si stanovili za úkol propojit mnoho dílků skládačky dopravního řetězce a ukončit tak nedostatky v transparentnosti, kvalitě a ceně dopravy. To vyžaduje agilní vývoj, znalosti, logistické know-how a odhodlání pracovat i přesčas. To nám, ale dává šanci aktivně utvářet změny na jednom z posledních odvětví, kterého se internet a moderní technologie stále ještě moc nedotýkají.

efektivita v silnicni doprave

Neefektivita v silniční dopravě

Odhaduje se, že více než 30 % nákladních vozidel se na silnicích pohybuje prázdných. To je většinou způsobeno suboptimálním manuálním plánováním trasy, ale také nutnosti jízdy do místa další nakládky, protože neexistují informace o bližším místě nakládky. Další faktory, které ztěžují samotné plánování je doba nakládky a vykládky nebo nejistota ohledně situace na silnicích. Plánování…

Shipvio

Shipvio chce do velké míry zautomatizovat logistický proces od A do Z a stát se důležitým hráčem v nákladní logistice

V Shipvio chceme našim zákazníkům zajistit přepravu na 1 klik tak, aby se o nic nemuseli už nikdy starat a jejich zboží se prostě přepravilo. Náš plán má několik fází. První fáze je vybudování platformy, ve které se bude vše odehrávat. Což jsme již udělali. Naše technologie je oproti konkurenci na vysoké úrovni, ale neustále…