5 způsobů jak modernizovat logistiku

Logistický průmysl udržuje svět v chodu. Jen v Evropě se hodnota přeprav na silnicích odhaduje na 400 miliard EUR, a číla stále rychle rostou. Samotné odvětví se však příliš nezměnilo, a to navzdory rychlému šíření internetu, mobilů a jiných technologií, v posledních deseti letech. Namísto masivního rozvoje technologického propojování převládá telefonování. V Shipviu jsme se toto rozhodli změnit.

sklad

Proč a jak by se měl logistický průmysl digitalizovat?

V rámci progresivního růstu logistiky roste též požadavek po zjednodušování a zefektivnění samotné logistiky. Složitost celého dodavatelského řetězce, kdy je potřeba zadat objednávku ručně, odeslat ji e-mailem či faxem nebo ji dokonce učinit telefonicky je velmi neefektivní a pomalá. Je potřeba učinit několik složitých a zdlouhavých kroků než je objednávka expedována a dostane se k zákazníkovi. Ale co kdyby se to vše dalo obejít a zjednodušit? Kombinace znalostí současné logistiky a softwarového řešení má potenciál rozbít stávající zpomalené procesy práce a staré struktury. Teprve pak bude moci být zaručena transparentnost cen, kvalita a rychlost. Zde jsou body, které by se měli realizovat pro modernizaci dnešního logistického světa:

1 – Integrace skladu a logistikých aktivit

Objednávky a koordinační postupy (kompletace objednávky, balení, odeslání) by měli být prováděny pomocí rozhraní API nebo online. Odstraněním zbytečných byrokratických úkolů se vytvoří volné zdroje ve skladu. Tomuto směru se, ale v Shipviu nevěnujeme.

2 – Optimalizace plánování dopravy

Dopravní, povětrnostní a silniční podmínky vedou k výrazným odchylkám celkové doby transportu zakázky, ale díky aktivnímu zapojení všech dostupných dat už dnes software umožňuje naplánovat trasu tak, aby již nedocházelo ke zpožděním, a to i s maximání eliminací dopravních kalamit na silnicích. Díky průběžné aktualizaci trasy přímo v reálném čase se lze vyhnout jakýmkoliv překážkám. A právě proto v Shipviu využíváme GPS tracking a v budoucnu plánujeme efektivnější trasovaní, podle dat a nákladů.

3 – Získávání cenových nabídek.

Díky okamžitému získání cenové nabídky pomocí sofftwaru se vytváří naprostá transparentnost v ceně a kvalitě. To vyhovuje jak dopravcům, kteří nebudou jezdit pod náklady, tak pro odesilatele, kteří získají správnou cenu v daný moment. Odpadá tak časově náročné porovnávání alternativ zejména v případě, že dojde k vyčerpání kapacity nasmlouvaného dopravce.

V Shipviu neustále vyvíjíme vlastní algoritmus, který stanovuje zcela optimální cenu dopravy na základě různorodých parametrů a dokážeme tak rychle nabídnout cenu, kterou akceptuje jak zasílatel tak dopravce.

4 – Přístup k silným spedičním partnerům.

Každý den přináší nové úkoly, které mají odlišné požadavky na velikost vozidla, jeho vybavení a flexibilnost řidiče. Přímé napojení na rozsáhlou spediční sít zaručuje správného partnera v každé situaci.

V Shipviu dokážeme díky partnerství s množstvím kvalitních dopravců zajistit maximální spokojenost odesilatele i v případě speciálních požadavků.

5 – Optimalizace procesů na základě dat.

S každou další úspěšně realizovanou dopravou jsme v Shipvio chytřejší. Každý problém, kterému musíme čelit nás posouvá dál a otevírá nám nové možnosti řešení potíží. Při každém transportu se nám dostává stovek datových bodů jako zpětné vazby a vždy tak máme možnost cokoliv zefektivnit. Systematické shromažďování a analýza veškerých informací snižuje nepříjemné prostoje, prázdné kamiony na silnících. 

Shipvio staví budoucnost logistiky

V Shipviu jsme si stanovili za úkol propojit mnoho dílků skládačky dopravního řetězce a ukončit tak nedostatky v transparentnosti, kvalitě a ceně dopravy. To vyžaduje agilní vývoj, znalosti, logistické know-how a odhodlání pracovat i přesčas. To nám, ale dává šanci aktivně utvářet změny na jednom z posledních odvětví, kterého se internet a moderní technologie stále ještě moc nedotýkají.

efektivita v silnicni doprave

Neefektivita v silniční dopravě

Odhaduje se, že více než 30 % nákladních vozidel se na silnicích pohybuje prázdných. To je většinou způsobeno suboptimálním manuálním plánováním trasy, ale také nutnosti jízdy do místa další nakládky, protože neexistují informace o bližším místě nakládky. Další faktory, které ztěžují samotné plánování je doba nakládky a vykládky nebo nejistota ohledně situace na silnicích. Plánování…

Change-FB

Změny Shipvio 7/2019

Výsledkem je vylepšení naší Zero Loss platformy, kde se snažíme minimalizovat ztráty dopravců, čímž maximalizujeme výhody pro odesílatele. Měníme logistiku a tomu se musela přizpůsobit i naše platforma. Místo “burzy” doprav budeme na poptávky přeprav reagovat okamžitě. Naši zákazníci dostanou do pár minut cenovou nabídku na přepravu, kterou stačí jedním klikem akceptovat. O naši cenotvorbu…