Průběh dopravy z pohledu dispečera

Odpovědi na otázky, které si můžete pokládat, když budete řešit kamionovou dopravu. Průvodce nákladní silniční dopravou je zde a věříme, že zodpoví všechny vaše dotazy.

dispecer

Jaké informace jsou potřeba?

Každá přeprava začíná správným a kompletním tokem potřebných informací od odesílatele k dopravci nebo spedici, která přepravu realizuje. Tyto informace se skládají z následujících položek: 

Adresa nakládky a vykládky, tyto informace musí vždy obsahovat stát, popř. mpz daného státu (mezinárodní poznávací značka), název obce s kompletním poštovním směrovacím číslem, název ulice s číslem popisným a název společnosti (jméno soukromé osoby). Přesnou adresu je možné zadat i pomocí GPS souřadnic nebo za pomocí služby What3words (globální lokalizační systém). S adresou je nutné vždy avizovat i kontakt na zodpovědnou osobu na nakládce a vykládce, a též kontakt v případě nedostupnosti této osoby.

Datum a čas realizace přepravy. Datum a čas může být avizovaný jako fixní den s časovým oknem nebo jako interval dnů, týdnů a času. 

Požadovaná přepravní jednotka, popř. objem nákladu. Přepravní jednotka je konkrétní požadované vozidlo (plachtový/skříňový návěs, tandemová souprava, sólo vůz, dodávkový vůz) s dodatečnou specifikací jako je výška a délka nákladového prostoru. 

Objem nákladu lze zadat jako přesný počet kusů (palet, volně loženého zboží) a rozměry (délka, šířka, výška a váha) jednoho kusu. 

Specifické požadavky přepravy. Tyto požadavky se vztahují na zabezpečení nákladu v nákladovém prostoru. Mezi tyto požadavky nejčastěji patří počet kotvících ok a upínacích popruhů, jejich minimální definovaná vzdálenost, protiskluzové podložky pod palety (protiskluzová podlaha), plastové rohy na palety, hliníkové boční zábrany a nebo nákladový prostor bez bočních zábran. Dále je často požadována silnější plachta nákladového prostoru (code xl) nebo zabezpečení nákladu pouze hliníkovou příčkou či celní lanko. Často se také vyskytují požadavky na teplotní režimy přepravy. V chladírenském návěsu lze zboží chladit, mrazit nebo udržovat požadovanou teplotu po celou dobu přepravy. V chladírenském návěsu lze vytvořit i dva teplotní režimy, kde jedna část je teplotně regulovaná a druhá část má venkovní teplotou. V neposlední řadě patří mezi nejčastější požadavky druh nakládky, tzn. zezadu, z boku a shora. 

Jak se zboží nakládá a vykládá a co vše je potřeba?

Správný průběh nakládky a vykládky. U těchto dvou činností je vždy na prvním místě bezpečnost. Každý řidič musí mít k dispozici bezpečnostní vybavení. Mezi toto vybavení spadá hlavně reflexní vesta nebo bunda, pracovní boty s kovovou špičkou, bezpečnostní přilba, ochranné brýle, pracovní rukavice, zajišťovací klíny a hasící přístroj. Před každou nakládkou a vykládkou musí být řidič dopředu informován, jaké bezpečnostní vybavení bude zapotřebí. 

Dále je potřeba referenční kód nakládky a vykládky. Pokud nemá odesílatel vytvořený svůj systém referenčních kódů pro avizaci řidiče na nakládce nebo vykládce, použije se SPZ vozidla v kombinaci se jménem řidiče. 

Samotný řidič manipuluje se zbožím pouze ve smyslu zabezpečení nákladu dle požadavků odesílatele a za pomocí požadovaných prostředků. Fyzická nakládka a vykládka zboží tedy probíhá pouze v režii odesílatele a příjemce, pokud tedy není stanoveno jinak. 

Jak legislativa upravuje průběh dopravy?

Průběh přepravy se vždy řídí dle zákona –  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 nebo mezinárodní úmluvou AETR. Nerušená doba řízení nesmí přesáhnout 4,5 hodiny. Po této době musí mít řidič přestávku nejméně 45 minut. Nicméně tato přestávka může být rozdělena do dvou částí, z nichž první část musí být dlouhá nejméně 15 minut a druhá část minimálně 30 minut. Během jedné pracovní doby, to je mezi dvěma denními odpočinky nebo mezi jedním denním odpočinkem a týdenním odpočinkem, může být denní doba řízení 9 hodin, dvakrát týdně může být 10 hodin. Běžná denní doba odpočinku je 11 hodin, může být rozdělena na dvě části, z nichž první část musí být nejméně 3 hodiny v kuse a druhá část nejméně 9 hodin v kuse. Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku může řidič zkrátit běžnou denní dobu odpočinku na 9 hodin, a to třikrát. V průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič novou denní dobu odpočinku. Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin. Kromě toho řidič nesmí přesáhnout 90 hodin řízení za dva týdny po sobě následující. A ještě týdenní doba odpočinku je 45 hodin, může být zkrácena na 24 hodin. Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič dvě běžné týdenní doby odpočinku, nebo jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Dokumenty vztahující se k pozemní přepravě. CMR je úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní i vnitrostátní silniční dopravě. Mezinárodní silniční unie (IRU) podle této dohody vytvořila standardní nákladní list, který se používá v mezinárodní i vnitrostátní autodopravě. Formulář je většinou trojjazyčný. V povinných kolonkách je uvedeno jméno odesílatele, příjemce, dopravce (dopravců), specifikace a množství zboží. V logistickém slangu se mu říká „camrák“. Dokument CMR musí být vždy řádně potvrzený (razítko, podpis) jak odesílatelem na nakládce, tak příjemcem na vykládce. Také v něm musí být uveden název společnosti dopravce. Za správně vyplnění dokument CMR je zodpovědný řidič. V Shipvio se o všechny potřebné dokumenty staráme za vás, takže to budete mít jednodušší.

Kolik stojí kamionová doprava? Jaký je ceník.

Cena za přepravu se určuje dle nákladovosti zvolené dopravní jednotky, tedy cenou paliva, nákladů na řidiče, pojištění vozu a nákladu, silniční daně (vozidla nad 3,5 t) nebo také podle výše splátky za vozidlo.  Dále se cena odvíjí od poplatků na trase (mýto, trajekt, vlak atd.), váhy nákladu a náročnosti přepravy (např. svahovitost terénu na trase). Pokud chcete vědět, za kolik je možné dopravu realizovat, klidně si nezávazně zadejte poptávku u nás na portálu.

efektivita v silnicni doprave

Neefektivita v silniční dopravě

Odhaduje se, že více než 30 % nákladních vozidel se na silnicích pohybuje prázdných. To je většinou způsobeno suboptimálním manuálním plánováním trasy, ale také nutnosti jízdy do místa další nakládky, protože neexistují informace o bližším místě nakládky. Další faktory, které ztěžují samotné plánování je doba nakládky a vykládky nebo nejistota ohledně situace na silnicích. Plánování…

Change-FB

Změny Shipvio 7/2019

Výsledkem je vylepšení naší Zero Loss platformy, kde se snažíme minimalizovat ztráty dopravců, čímž maximalizujeme výhody pro odesílatele. Měníme logistiku a tomu se musela přizpůsobit i naše platforma. Místo “burzy” doprav budeme na poptávky přeprav reagovat okamžitě. Naši zákazníci dostanou do pár minut cenovou nabídku na přepravu, kterou stačí jedním klikem akceptovat. O naši cenotvorbu…