Živé informace pro nákladní silniční dopravu v době nouzového stavu

Živě poskytujeme informace pro dopravce pro zajištění správného fungování logistického řetězce. Najdete zde stavy hraničních přechodů, pravidla a povinnosti pro dopravce ve všech zemích EU.

logo_2x
Aktualizace 30.3.2020 09:45
 • Aktualizace Maďarsko (30.3.20) – zpřísnění podmínek vstupu do Maďarska pro zahraniční pracovníky, další detail zde
  Aktualizace Německo (30.3.20) – zrušení dočasné vyjímky z kabotáže – od 27.3.20 se opět kabotáž kontroluje jako standardně
  Aktualizace Španělsko (30.3.20) – omezení výrobních kapacit ve Španělsku od 30.4. do min. 9.4.20 (mezi vyjímku patří nákladní přeprava) – doporučujeme si ihned ověřovat nakládky/vykládky u partnerů ve Španělsku
 • Aktualizace EU (26.3.20) – uvedení „zelených tras“ pro zrychlení průjezdu přes hranice – detaily zde
 • Aktualizace Itálie (24.3.20) – doporučené dokumenty pro řidiče pro cesty do Francie zde (překlad neofic. zde)
  Aktualizace Slovensko (24.3.20) – další vyjímka jízdy dopravních vozidel na Slovensku od 29.3 do 5.4.20) detail zde

  Aktualizace Rumunsko (24.3.20) – při vstupu do Rumunska je potřeba mít potřebné doklady a tento formulář (zde) další informace zde

 • Aktualizace Itálie (23.3.20) – od 23.3.2020 jsou v Itálii uzavřeny všechny „nepodstatné“ výroby do minimálně 3.4.2020
 • Aktualizace EU (19.3.20) – Výjimky 561/2006 pro některé země v EU – detailní přehled naleznete zde
  Aktualizace na Slovensku (19.3.20) – otevření nového přechodu pro nákladní vozidla do 3,5t pro hranice Slovensko-Maďarsko (Nové Mesto – Sátoraljaújhely)
  Aktualizace na Slovensku (19.3.20) – doporučené trasy pro nákladní vozidla detail zde
 • Aktualizace v Polsku (18.3.20) – otevření dalších tří hraničních přechodů
  Aktualizace EU (18.3.20) – uzavření schengenských hranic mimo nákladní dopravu pro léky, potřeviny a další zboží
  Aktualizace maďarsko-rakouských a maďarsko-lovenských přechodů (18.3.20) – hlásí se problémy u některých přechodů kolony až 24h, detail na live přehledu
 • Aktualizace v ČR (17.3.20) – Tolerance odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku u řidičů nákladních vozidel (zákon 561/2006) na uzemí ČR pro neočekávaná zdržení a to pro přepravy potravin a léků (od 16.3. až do 15.4.20)
  Aktualizace v Rakousku (17.3.20) – Tolerance odchylky od pravidel dob řízení pro přepravy potravin, léků (od 16.3. až do 14.4.20)
 • Aktualizace v Belgii (16.3.20) – povolené odchylky z tachografu pro konkrétní případy
  Aktualizace Maďarsko (16.3.20) – povinné trasy
  Aktualizace Slovinsko (16.3.20)
  Aktualizace živé mapy dopravní situace hraničních přechodů v EU (16.3.20)

Live přehled dopravní situace na přechodech naleznete zde.

1. Detailnější informace pro Slovensko:

 • Na Slovensku byla udělena výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla na 15. března 2020 a 22. března 2020
 • Veškerá nákladní vozidla by měla být vpuštěna na území Slovenska přes povolené hraniční přechody. Je nezbytné prokazatelně dokázat, že se jedná o vozidla kategorie N, že jde o přepravu realizovanou dopravcem a vztah řidiče k danému vozidlu (například pracovní smlouva).
 • Povinnosti pro řidiče na území Slovenska:
  • Řidičům nákladní dopravy, kteří vstupují na území Slovenské republiky za účelem přepravy, nakládky nebo vykládky zboží, se nařizuje, aby při nakládání nebo vykládání zboží používali ochranné pracovní prostředky, maximálně omezili přímý kontakt s personálem a měli vozidlo vybavené gumovými rukavicemi k použití podle potřeby a dezinfekční prostředky k pravidelné očistě rukou.
 • Otevřené hraniční přechody na Slovensko naleznete zde.
 • Zdroje informací:
  • https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/najcastejsie-otazky-a-odpovede-tykajuce-sa-obmedzeni-v-doprave
  • https://www.cesmad.sk/kategoria/25-aktuality-2/2949-aktualizovane-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr

2. Detailnější informace pro Maďarsko:

 • V Maďarsku platí všeobecná výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla a soupravy s nejvyšší přípustnou hmotností nad 7,5t. Výjimka platí do odvolání.
 • Vstup do Maďarska ze Slovenska je pro vozidla nákladní dopravy povolený.
 • Nákladní doprava má umožněn průjezd bez omezení, nicméně podle posledních informací jsou na území Maďarska stanoveny povinné trasy pro pohyb nákladních vozidel. Policie vozidla odklání právě po těchto trasách.
 • Povinné trasy pro nákladní dopravu naleznete zde
 • Zdroje informací:
  • https://www.cesmad.sk/kategoria/25-aktuality-2/2946-obmedzenie-v-madarsku
  • https://info.odoprave.cz/madarsko-vyjimka-ze-zakazu-jizdy-pro-nakladni-vozidla

3. Detailnější informace pro Itálii:

  • vyhnout se přesunům, pokud nejsou zdůvodněny okolnostmi, prokázanými pracovními důvody, nezbytnými případy, zdravotní nutností nebo návratem do místa vlastního bydliště
  • zákaz shromažďování i vně podniků, před podniky otevřených veřejnosti
  • zákaz sportovních událostí, uzavření posiloven
  • veřejná doprava zůstane funkční v rámci cest do práce a udržení produktivního systému
 • Zdroj: https://info.odoprave.cz/koronavirus-italie-rakousko

4. Detailnější informace pro Rakousko:

 • Při jízdě z Itálie do Rakouska (Brenner) se připravte na dlouhé čekací doby, které souvisí s kontrolou na hranicích v kombinaci s údržbou v tunelu. Provoz nákladních vozidel je možný ve dvou jízdních pruzích, osobní doprava je odkloněna z dálnice od Klausenu.
 • Průjezd Rakouskem i do Rakouska je pro řidiče nákladní dopravy možný bez potvrzení o bezinfekčnosti. Tato výjimka platí do 3. dubna 2020. Na hranicích je řidičům měřena teplota a kontrolován jejich pohyb.
 • Otevřené hraniční přechody do Rakouska naleznete zde.
 • Výjimka z nařízení 561/ 2006 platí od 16. 3. 2020 do 14. dubna 2020 a vztahuje se na vozidla používaná pro dopravu s cílem odstranit překážky způsobené „koronovou krizí“ nebo zachovat zajištění dodávek. (Přeprava potravin a léků)
 • Zdroje informací:
  • https://info.odoprave.cz/koronavirus-italie-rakousko

5. Detailnější informace pro Německo:

 • V souvislosti se situací je v Německu zrušený zákaz jízdy o víkendech a státních svátcích pro vozidla zásobující supermarkety.
 • Otevřené hraniční přechody do Německa naleznete zde.
 • Zdroje informací:
  • https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx

6. Detailnější informace pro Polsko:

 • Polsko od 15.3.2020 do minimálně 24.3.2020 obnovuje hraniční přechody
 • Nákladní doprava má umožněn průjezd bez omezení, na řidiče v kamionové dopravě se nevztahuje karanténa pro cizince vstupující na polské území.
 • Otevřené hraniční přechody do Polska naleznete zde.
 • Zdroje informací:
  • https://info.odoprave.cz/data/files/polsko-1069.pdf
  • https://info.odoprave.cz/polsko-zavedeni-kontrol-na-hranicnich-prechodech

7. Detailnější informace pro Belgii:

 

 • Pro řidiče, přepravující potraviny, léky a další zboží pro supermarkety a lékárny platí výjimka dle čl. 14.2 nařízení 561/ 2006. Přechodná tolerance platí od 14. 3. 00:01 do 18. 3. do 23:59.
 • Řidiči musí na zadní stranu výpisu z tachografu uvést důvod odchylky od běžně povolených limitů.
 • Výjimečné opatření je zavedeno s ohledem na stávající situaci. I nadále zůstává prioritou bezpečnost silničního provozu, tudíž řidič, který se cítí unaven, by neměl v jízdě pokračovat.

8. Detailnější informace pro Slovinsko:

 • Všechny malé hraniční přechody s Itálií jsou zavřené.
 • Otevřené zůstávají hraniční přechody Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije, Krvavi potok-Kozina. Na všech těchto přechodech platí omezení pro nákladní dopravu, která nesměřuje do Slovinska.
 • Omezení se netýká přepravy pošty, ochranných pomůcek, léků, zásobování lékařských zařízení, filantropická pomoc.

 

Telefonní čísla v případě nouze:

 • Česko: +420 225 131 810
 • Zastupitelský úřad ČR ve Španělsku: nouzová linka: +34 69 998 2307
 • Zastupitelský úřad ČR ve Francii: nouzová linka: +33 607 764 394; jednotné evropské číslo tísňového volání, umožňuje lokalizaci volajícího, operátoři hovoří několika světovými jazyky 112
 • Zastupitelský úřad ČR v Německu: nouzová linka: +49 170 2479 956
 • Zastupitelský úřad ČR na Slovensku: nouzová linka +421/903287003, +421/903747006
 • Zastupitelský úřad ČR v Polsku: nouzová linka +48 608 298 988
 • Informační linky (s předvolbou z ČR) +43 800 555 621; 1450
 • Zastupitelský úřad ČR v Rakousku: nouzová linka +43 676 84964615
 • V případě nouze volejte pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450.

 

Change-FB

Změny Shipvio 7/2019

Výsledkem je vylepšení naší Zero Loss platformy, kde se snažíme minimalizovat ztráty dopravců, čímž maximalizujeme výhody pro odesílatele. Měníme logistiku a tomu se musela přizpůsobit i naše platforma. Místo “burzy” doprav budeme na poptávky přeprav reagovat okamžitě. Naši zákazníci dostanou do pár minut cenovou nabídku na přepravu, kterou stačí jedním klikem akceptovat. O naši cenotvorbu…

dispecer

Průběh dopravy z pohledu dispečera

Jaké informace jsou potřeba? Každá přeprava začíná správným a kompletním tokem potřebných informací od odesílatele k dopravci nebo spedici, která přepravu realizuje. Tyto informace se skládají z následujících položek:  Adresa nakládky a vykládky, tyto informace musí vždy obsahovat stát, popř. mpz daného státu (mezinárodní poznávací značka), název obce s kompletním poštovním směrovacím číslem, název ulice…