Zásady ochrany soukromí

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás stejně důležitá, jako pomoc, kterou poskytujeme se zajišťováním maximálně efektivní bez ztrátové přepravy.

Jak nás můžete kontaktovat?

společnost Shipvio s.r.o., IČ 04513363
společnost Shipvio MENA s.r.o., IČ 071 87 564

můžete nám napsat e-mail na adresu:
[email protected]

případně nás navštívit nebo nám poslat dopis na adresu:
Pernerova 51, 186 00 Praha 8, Czech Republic

Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

 

Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

 • Identifikační údaje:

  Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně zprocesovat celou přepravu a umožnili celkovou komunikaci napříč logistickým řetězcem.

 • Adresní údaje:

  Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát) potřebujeme k tomu, abychom mohli zboží řádně vyzvednout a řádně doručit.

 • Kontaktní údaje:

  Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o stavu objednávky a přepravy. Váš kontaktní telefon a email musíme znát také z toho důvodu, abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakýchkoli komplikací nebo změn.

  Pokud nám neposkytnete Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje na nakládce a vykládce zboží, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávky, takže si u nás nebudete moci přepravu objednat.

 • Uživatelské jméno a heslo (registrační údaje):

  Jestliže se u nás zaregistrujete, uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nemohli umožnit.

 • Informace o objednaných přepravách (informace o objednávkách):

  Jakmile si u nás objednáte přepravu, uchováme si o Vás i informaci o Vaší poptávce a o přepravě, abychom Vám zajistili tu nejlepší přepravu a zároveň mohli pomoci při případné reklamaci. Detailní informace o přepravě předáváme dopravcům v případě, že si dopravce vyberete k realizaci přepravy. Základní informace o přepravě, jako je stát a město vykládky a nakládky, detail nákladu poskytujeme registrovaným dopravcům. Zároveň slouží tyto údaje nám, abychom zlepšovali naše služby, které poskytujeme na základě toho, jaké cesty jsou nejoblíbenější apod.

 • Cookies:

  Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili nakupování na našich webových stránkách a zároveň abychom neustále vylepšovali naše stránky, zpracováváme i cookies. Pokud si o cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

 

Jak dále využíváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje využíváme dále pro marketingové účely.
 

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

 • Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.
 • Pro lepší vyhodnocování procházení stránek a odhalování případných chyb v aplikaci předáváme tyto informace také Functional Software, Inc. a Intercom, Inc.

Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.
 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 • Informace o Vašich přepravách, zaměstnancích a Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje si uchováváme max. po dobu dvou (2) let od vašeho posledního přihlášení, nebo přihlášení jiného zaměstnance Vaší společnosti. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom pro Vás mohli správně zobrazovat statistiky, zajistit vyhledání přeprav a řádně vyřizovat případné reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti a podněty.
 • Navíc nám uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

 

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům

  Tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

 • Právo na opravu

  Pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

 • Právo vznést námitku

  V případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů nebo našich právních povinností, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

 • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)

  Tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

 • Právo na omezení zpracování

  V některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 • Právo na přenositelnot údajů

  V případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

 • Právo podat stížnost

  Pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 
Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email [email protected]. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.